Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Oznaka: svet zavoda

 • Zapisnik 6. seje Sveta zavoda

  6. seja Sveta zavoda je bila dne 10. 10. 2018, ob 15.00 uri v zbornici Centra IRIS. Dnevni red: Potrditev dnevnega reda 6. redne seje Sveta zavoda. Pregled izvršitve sklepov in potrditev zapisnika 5. redne seje Sveta  zavoda, 15. 03. 2018. Pregled izvršitve sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta  zavoda, 25. 09. 2017. Obravnava…

 • Zapisnik 5. seje Sveta zavoda

  5. seja Sveta zavoda je bila dne 15. 3. 2018. Dnevni red: Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje z dne 6. 11. 2017. Seznanitev z zamenjavo predstavnice dijaške skupnosti v Svet zavoda. Obravnava in sprejem rebalansa finančnega in kadrovskega načrta Centra IRIS za leto 2017. Obravnava in  sprejem poročil inventurnih komisij. Obravnava in sprejem letnega poročila…

 • Zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta zavoda

  Zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta zavoda,  z dne  06. 11. 2017. Članom Sveta zavoda je bilo dne 20. 10. 2017 po meil-u odposlano gradivo za 1. korespondenčno sejo Sveta zavoda. Rok za vrnjeno glasovnico je bil do 26. 10. 2017. Gradivo je vsebovalo: 1.    Seznam predstavnikov staršev v Upravni odbor šolskega sklada.   2.    Glasovnico…

 • Zapisnik 4. seje Sveta zavoda

  Objavljamo zapisnik 4. redne seje Sveta zavoda Centra IRIS, ki je bila dne 25. 09. 2017, ob 15.00 uri v zbornici Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana. Zapisnik 4 redne seje Sveta zavoda 25. 9. 2017  

 • Zapisnik 3. seje Sveta zavoda

  Z A P I S N I K redne seje Sveta zavoda Centra IRIS, ki je bila dne 28. 08. 2017, ob 15.00 uri v zbornici Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana. Prisotni: ga. Marina Trampuš,  ga. Mojca Ifko Pinosa, g. Darijan…

 • Zapisnik 2. seje Sveta zavoda

  Z A P I S N I K 2. redne seje Sveta zavoda Centra IRIS, ki je bila dne 20. 07. 2017, ob 14.30 uri v zbornici Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana. Prisotni:  ga.  Marina  Trampuš,    ga.  Mojca  Ifko  Pinosa,  ga. …

 • Zapisnik 1. redne konstitutivne seje Sveta zavoda

  ZAPISNIK 1. redne konstitutivne seje Sveta zavoda Centra IRIS, ki je bila dne 30. 05. 2017, ob 14.30 uri v zbornici Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana. Prisotni: ga. Snežana Gole, ga. Mojca Ifko Pinosa, ga. Jasminka Erklavec, ga. Livija Pogačnik Jarec,…

Dostopnost