Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Oznaka: svet zavoda

 • Zapisnik 6. korespondenčne seje sveta zavoda

  6. korespondenčna seja sveta zavoda je bila dne 11. 8. 2022. Dnevni red: Potrditev dnevnega reda. Potrditev novega predlaganega cenika storitev Centra IRIS. Več si lahko preberete v dokumentih: Zapisnik 6. korespondenčne seje sveta zavoda (pdf) Cenik storitev Centra IRIS z dne 11. 8. 2022 (pdf) Cenik je objavljen tudi na strani Cenik storitev.

 • Zapisnik 8. seje sveta zavoda

  8. redna seja sveta zavoda je bila dne 5. 7. 2022. Dnevni red: Predstavitev revizijskega poročila s strani ravnateljice Romane Kolar. Razno. Več si lahko preberete v zapisniku 8. redne seje sveta zavoda (pdf).

 • Zapisnik 7. seje sveta zavoda

  7. redna seja sveta zavoda je bila dne 23. 6. 2022. Dnevni red: Potrjevanje predlaganih in s strani Sveta staršev potrjenih učbenikov za šolsko leto 2022/23. Pregled šolskega leta 2021/22 (rezultati NPZ-jev, uspešnost učencev po razredih, realizacija pouka in ostale dejavnosti). Načrt za šolsko leto 2022/23 (predvideno število oddelkov, nadstandardne storitve za prihodnje šolsko leto). […]

 • Zapisnik 6. seje sveta zavoda

  6. redna seja sveta zavoda je bila dne 1. 6. 2022 ob 16.00 uri na daljavo. Dnevni red: Seznanitev članov Sveta zavoda z revizijo. Več si lahko preberete v zapisniku 6. redne seje sveta zavoda (pdf).

 • Zapisnik 5. korespondenčne seje sveta zavoda

  5. korespondenčna seje sveta zavoda je bila dne 12. 5. 2022. Dnevni red: Določitev odstotka osnovne plače ravnatelja za določitev delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2021. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja zavoda. Več si lahko preberete v Zapisniku 5. korespondenčne seje sveta zavoda (pdf).

 • Zapisnik 5. seje sveta zavoda

  5. redna seja sveta zavoda je bila dne 2. 3. 2022 ob 16.00 uri na daljavo. Dnevni red: Potrditev dnevnega reda 5. redne seje. Potrjevanje zapisnika 4. korespondenčne seje ter 4. redne seje sveta zavoda. Obravnava in sprejem poročil inventurnih komisij. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2021 (zaključni račun). Obravnava in sprejem finančnega […]

 • Zapisniki v obdobju od 31. 5. 2021 do 3. 2. 2022

  Zapisnik 1. konstitutivne seje 31. 5. 2021 (pdf) Zapisnik 2. seje 13. 10. 2021 (pdf) Zapisnik 1. korespondenčne seje, 10. 11. 2021 (pdf) Zapisnik 2. korespondenčne seje, 2. 12. 2021 (pdf) Zapisnik 3. korespondenčne seje, 23. 12. 2021 (pdf) Zapisnik 3. seje Sveta zavoda v zvezi z izbiro ravnateljice zavoda Centra IRIS, 28. 12. 2021 […]

 • Zapisnik 11. seje sveta zavoda

  11. seja sveta zavoda je bila dne 3. 3. 2021, ob 15.00 uri preko videokonference MS Teams. Dnevni red: Potrditev dnevnega reda 11. redne seje. Potrditev zapisnika in sklepov 10. redne seje z dne 14. 10. 2020. Obravnava in sprejem poročil inventurnih komisij. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2020 (zaključni račun). Obravnava in […]

 • Zapisnik 10. seje sveta zavoda

  10. seja sveta zavoda je bila dne 14. 10. 2020, ob 15.00 uri preko videokonference MS Teams. Dnevni red: Potrditev dnevnega reda 10. redne seje sveta zavoda. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje sveta zavoda z dne 4. 3. 2020. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020. Obravnava […]

 • Zapisnik 9. seje sveta zavoda

  9. seja sveta zavoda je bila dne 4. 3. 2020, ob 15.00 uri v zbornici Centra IRIS. Dnevni red: Potrditev 8. redne seje z dne 10. 10. 2019. Potrditev 2. korespondenčne seje z dne 2. 12. 2019. Obravnava in sprejem poročil inventurnih komisij. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2019 (zaključni račun). Obravnava in […]

pojdi na vrh strani