Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Oznaka: svet zavoda

 • Zapisnik 12. redne seje Sveta zavoda, dne 30. 3. 2023

  12. redna seja Sveta zavoda je bila dne 30. 3. 2023, ob 17.00 uri v spletnem okolju ZOOM. Dnevni red: DNEVNI RED: Potrditev dnevnega reda 12. redne seje. Potrditev zapisnika 11. redne seje z dne 16. 2. 2023. Ugotavljanje redne delovne uspešnosti za ravnateljici, v koledarskem letu 2022. Razno. Več si lahko preberete v zapisniku…

 • Zapisnik 11. redne seje Sveta zavoda, dne 16. 2. 2023

  11. redna seja Sveta zavoda je bila dne 16. 2. 2023, ob 17.30 uri na daljavo v spletnem okolju Zoom. Dnevi red: Potrditev dnevnega reda 11. redne seje. Potrditev zapisnika I. izredne seje. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2022. Obravnava in sprejem finančnega, kadrovskega in programskega načrta Centra IRIS za leto 2023. Razno.…

 • Zapisnik 1. izredne seje, dne 2. 2. 2023

  1. izredna seja Sveta zavoda je bila dne 2. 2. 2023, ob 17.00 uri, v spletnem okolju ZOOM. Dnevni red: Potrditev dnevnega reda I. izredne seje Sveta zavoda Potrditev zapisnika II. korespondenčne seje Sveta zavoda, z dne 8. 12. 2022 Pojasnila glede revizijskega poročila Razno Več si lahko preberete v zapisniku 1. seje sveta zavoda…

 • Zapisnik 2. korespondenčne seje

  2. korespondenčne seja je bila izvedena med 7. 12 in 8. 12. 2022 preko elektronske pošte. Več lahko preberete v zapisniku (pdf).

 • Zapisnik 1. korespondenčne seje

  1. korespondenčne seja je bila izvedena med 23. 11. in 28. 11. 2022 preko elektronske pošte. Več lahko preberete v zapisniku (pdf).

 • Zapisnik 10. seje sveta zavoda

  10. seja sveta zavoda je bila dne 17. 10. 2020 ob 17.00 uri v spletnem okolju ZOOM. Dnevni red: Potrditev dnevnega reda 10. redne seje Sveta zavoda. Potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta zavoda, z dne 15. 9. 2022. Seznanitev članov Sveta zavoda z odstopno izjavo članice sveta, ga. Erike Stariha. Predstavitev in potrditev novih…

 • Zapisnik 9. seje sveta zavoda

  9. redna seja sveta zavoda je bila dne 15. 9. 2022 na daljavo v spletnem okolju Zoom. Več si lahko preberete v zapisniku 9. redne seje sveta zavoda (pdf).

 • Zapisnik 6. korespondenčne seje sveta zavoda

  6. korespondenčna seja sveta zavoda je bila dne 11. 8. 2022. Dnevni red: Potrditev dnevnega reda. Potrditev novega predlaganega cenika storitev Centra IRIS. Več si lahko preberete v dokumentih: Zapisnik 6. korespondenčne seje sveta zavoda (pdf) Cenik storitev Centra IRIS z dne 11. 8. 2022 (pdf) Cenik je objavljen tudi na strani Cenik storitev.

 • Zapisnik 8. seje sveta zavoda

  8. redna seja sveta zavoda je bila dne 5. 7. 2022. Dnevni red: Predstavitev revizijskega poročila s strani ravnateljice Romane Kolar. Razno. Več si lahko preberete v zapisniku 8. redne seje sveta zavoda (pdf).

 • Zapisnik 7. seje sveta zavoda

  7. redna seja sveta zavoda je bila dne 23. 6. 2022. Dnevni red: Potrjevanje predlaganih in s strani Sveta staršev potrjenih učbenikov za šolsko leto 2022/23. Pregled šolskega leta 2021/22 (rezultati NPZ-jev, uspešnost učencev po razredih, realizacija pouka in ostale dejavnosti). Načrt za šolsko leto 2022/23 (predvideno število oddelkov, nadstandardne storitve za prihodnje šolsko leto).…

Dostopnost