Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Svetovalna služba


V svojem konceptu je delo šolske svetovalne službe zasnovano tako, da vzpodbuja oblikovanje zrele osebnostne strukture z realno pozitivno samopodobo. Preventivno deluje na preprečevanju potencialnih čustvenih in vedenjskih odklonov glede na senzorno motnjo ter preprečevanju socialne izolacije in doživljanja eksistencialnih kriz. Končni cilj je aktivna participacija posameznika kot subjekta v procesu vzgoje in izobraževanja in s tem oblikovanje možnosti za aktivno prevzemanje vloge za samostojno življenje.

V skladu s smernicami dela šolske svetovalne službe in strokovno usposobljenostjo je delo usmerjeno na področja dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Dejavnosti so namenjene posameznikom in skupinam v predšolskem oddelku, osnovni šoli, srednji šoli in domu učencev ter staršem. Pri tem šolska svetovalna služba sodeluje z ravnateljico in drugimi strokovnimi delavci Zavoda ter z drugimi institucijami in na učiteljskih zborih, strokovnih skupinah, roditeljskih sestankih. Pri svojem delu se ravna po treh temeljnih načelih svetovalnega dela: dobrobiti učenca, prostovoljnosti (razen v primerih ogroženosti) in zaupanja.

Poleg navedenega šolska svetovalna služba sodeluje pri oblikovanju in izvajanju individualiziranih programov, vodi vpis učencev in dijakov v nadaljnje izobraževanje, poklicno usmerjanje, sodeluje pri koordinaciji nacionalnega preverjanje znanja, koordinira delo mobilne službe, izvaja mentorstvo študentom, sodeluje pri prostovoljstvu študentov in dijakov, seznanjanja z zakonsko veljavnimi možnostmi ter pravicami na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in drugimi zakoni, s postopki pridobivanja pripomočkov in urejanja drugih pravic, z vključitvijo v Društvo slepih in slabovidnih, sodeluje z zunanjimi institucijami, pri predstavitvah Zavoda, koordinira in izvaja izobraževanja vzgojiteljev in učiteljev večinskih šol…

Šolski svetovalni delavki

Psihologinja

Sabina Leskovec
Telefonska številka: 01 2442 763
e-pošta: svetovalnasluzba@center-iris.si
S psihologinjo se dogovorite za oseben sestanek ali pogovor po skaypu po telefonu.
Skaype :sabina.silc2
Kadar ne morete priti na sestanek, vam je na voljo BREZPLAČNA Skype storitev, ki vas poveže z osebo s katero želite govoriti preko interneta. Namestite si jo tukaj.

Socialna delavka

Urška Mikolič
Telefonska številka: 01 2442 764
e-pošta: svetovalnasluzba@center-iris.si

(Skupno 1.137 obiskov, današnjih obiskov 1)
pojdi na vrh strani