šolsko leto 2021/2022


 

1. A - Tina Kastelic

uraod - doPONEDELJEKTOREKSREDAČETRTEKPETEK
1.8.00 - 8.45TJASLJTJADOP
2.8.50 - 9.35SLJMATSLJSLJSPO
3.9.40 - 10.25ŠPOSLJMATMATŠPO
malica10.25 - 10.45
4.10.50 - 11.35MATSPOŠPOSPOSLJ
5.11.40 - 12.25LUMGUMGUM
6.12.30 - 13.15LUM
7.13.20 - 14.05

2. A - Tina Kastelic

uraod - doPONEDELJEKTOREKSREDAČETRTEKPETEK
1.8.00 - 8.45TJASLJTJADOP
2.8.50 - 9.35SLJMATSLJSLJSPO
3.9.40 - 10.25ŠPOSLJMATMATŠPO
malica10.25 - 10.45
4.10.50 - 11.35MATSPOŠPOSPOSLJ
5.11.40 - 12.25LUMGUMGUMSLJ
6.12.30 - 13.15LUM
7.13.20 - 14.05

3. A - Tina Kastelic

uraod - doPONEDELJEKTOREKSREDAČETRTEKPETEK
1.8.00 - 8.45TJASLJTJADOP
2.8.50 - 9.35SLJMATSLJSLJSPO
3.9.40 - 10.25ŠPOSLJMATMATŠPO
malica10.25 - 10.45
4.10.50 - 11.35MATSPOŠPOSPOSLJ
5.11.40 - 12.25LUMGUMMATGUMSLJ
6.12.30 - 13.15LUM
7.13.20 - 14.05

4. A - Tina Kastelic

uraod - doPONEDELJEKTOREKSREDAČETRTEKPETEK
1.8.00 - 8.45TJASLJTJADOP
2.8.50 - 9.35NITMATSLJSLJSPO
3.9.40 - 10.25ŠPOSLJMATMATŠPO
malica10.25 - 10.45
4.10.50 - 11.35MATDRUŠPODRUSLJ
5.11.40 - 12.25LUMGUMMATGUM
6.12.30 - 13.15LUMNIT
7.13.20 - 14.05

8. A - Karmen Grum

uraod - doPONEDELJEKTOREKSREDAČETRTEKPETEK
1.8.00 - 8.45DKEZGOGEOŠPO
2.8.50 - 9.35SLJTJAGEO/BIOMATBIO
3.9.40 - 10.25SLJSLJFIZMATTJA
malica10.25 - 10.45
4.10.50 - 11.35ŠPOMATFIZSLJKEM
5.11.40 - 12.25MATZGOKOM-RTJAKEM
6.12.30 - 13.15ŠZZ/TVZ/NEMDOPLUM/GUMTIT
7.13.20 - 14.05ŠZZ/TVZ/NEMLUM/GUM

9. A - Karmen Grum

uraod - doPONEDELJEKTOREKSREDAČETRTEKPETEK
1.8.00 - 8.45BIOZGOGEOŠPO
2.8.50 - 9.35SLJTJAGEOMATBIO
3.9.40 - 10.25SLJSLJFIZMATTJA
malica10.25 - 10.45
4.10.50 - 11.35ŠPOMATFIZSLJKEM
5.11.40 - 12.25MATZGOSLJTJAKEM
6.12.30 - 13.15ŠZZ/TVZ/NEMDOPKOM-RLUM/GUM
7.13.20 - 14.05ŠZZ/TVZ/NEMLUM/GUM

 

1. B - Lucija Maršič

uraod - doPONEDELJEKTOREKSREDAČETRTEKPETEK
1.8.00 - 8.45ŠPODOPSLJSPO
2.8.50 - 9.35MATSUČSLJŠPOSPO
3.9.40 - 10.25SPOMATSLJDOPSLJ
malica10.25 - 10.45
4.10.50 - 11.35SLJLUMMATGUMŠPO
5.11.40 - 12.25SLJGUMMAT
6.12.30 - 13.15
7.13.20 - 14.05

7. B - Lucija Maršič

uraod - doPONEDELJEKTOREKSREDAČETRTEKPETEK
1.8.00 - 8.45NARŠPODOPSLJDRU
2.8.50 - 9.35MATDRUSLJŠPODRU
3.9.40 - 10.25DRUMATTJADOPTJA
malica10.25 - 10.45
4.10.50 - 11.35SLJLUMMATGUMŠPO
5.11.40 - 12.25SLJLUMTITNARMAT
6.12.30 - 13.15TITGOSTIT
7.13.20 - 14.05TITGOSRAČ

8. B - Lucija Maršič

uraod - doPONEDELJEKTOREKSREDAČETRTEKPETEK
1.8.00 - 8.45NARŠPODOPSLJDRU
2.8.50 - 9.35MATNARSLJŠPODRU
3.9.40 - 10.25NARMATTJADOPTJA
malica10.25 - 10.45
4.10.50 - 11.35SLJLUMMATGUMŠPO
5.11.40 - 12.25SLJLUMTITNARMAT
6.12.30 - 13.15TITGOSTIT
7.13.20 - 14.05TITGOSRAČ

 

1. C - Anja Mikuž

uraod - doPONEDELJEKTOREKSREDAČETRTEKPETEK
1.8.00 - 8.45SLJMATKOMSLJ
2.8.50 - 9.35KOMSLJSLJMATMAT
3.9.40 - 10.25SLJŠPODOPSLJŠPO
malica10.25 - 10.45
4.10.50 - 11.35SPOMATSPOSPOLUM
5.11.40 - 12.25GUMŠPOGUMLUM
6.12.30 - 13.15
7.13.20 - 14.05

2. C - Neža Ceglar

uraod - doPONEDELJEKTOREKSREDAČETRTEKPETEK
1.8.00 - 8.45SOVSLJSLJSLJ
2.8.50 - 9.35MATTJAŠPOSPOŠPO
3.9.40 - 10.25SLJSLJŠPOTJAMAT
malica10.25 - 10.45
4.10.50 - 11.35SLJSLJMATMATSPO
5.11.40 - 12.25GUMLUMSPODOPGUM
6.12.30 - 13.15SOVLUMKOM
7.13.20 - 14.05

3. C - Neža Ceglar

uraod - doPONEDELJEKTOREKSREDAČETRTEKPETEK
1.8.00 - 8.45MATSLJSLJSLJ
2.8.50 - 9.35MATTJAŠPOSPOŠPO
3.9.40 - 10.25SLJSLJŠPOTJAMAT
malica10.25 - 10.45
4.10.50 - 11.35SLJSLJMATMATSPO
5.11.40 - 12.25GUMLUMSPODOPGUM
6.12.30 - 13.15KOMLUM
7.13.20 - 14.05

4. C - Ines Cokan

uraod - doPONEDELJEKTOREKSREDAČETRTEKPETEK
1.8.00 - 8.45SLJLUMŠPOMATSLJ
2.8.50 - 9.35MATLUMMATTJAMAT
3.9.40 - 10.25DRUSLJSLJSOVNIT
malica10.25 - 10.45
4.10.50 - 11.35NITMATDRUSLJGUM
5.11.40 - 12.25ŠPOSOVGUMNITŠPO
6.12.30 - 13.15TJADOPKOM
7.13.20 - 14.05KOM

5. C - Ines Cokan

uraod - doPONEDELJEKTOREKSREDAČETRTEKPETEK
1.8.00 - 8.45SLJLUMŠPOMATSLJ
2.8.50 - 9.35MATLUMTJATJAMAT
3.9.40 - 10.25DRUSLJSLJGOSNIT
malica10.25 - 10.45
4.10.50 - 11.35NITMATDRUSLJGUM
5.11.40 - 12.25ŠPODRUGUMNITŠPO
6.12.30 - 13.15TJADOPKOM
7.13.20 - 14.05SOV

6. C - Damijana Dušak

uraod - doPONEDELJEKTOREKSREDAČETRTEKPETEK
1.8.00 - 8.45SLJGEONARTJA
2.8.50 - 9.35ŠPOSLJSLJMATSLJ
3.9.40 - 10.25MATSOVZGOSLJMAT
malica10.25 - 10.45
4.10.50 - 11.35NARTJAMATTJAŠPO
5.11.40 - 12.25GOSTJAŠPOTIT
6.12.30 - 13.15GOSLUM/GUMTIT
7.13.20 - 14.05LUM/GUMDOP

7. C - Damijana Dušak

uraod - doPONEDELJEKTOREKSREDAČETRTEKPETEK
1.8.00 - 8.45GEOGEONARTJA
2.8.50 - 9.35ŠPOSLJSLJMATSLJ
3.9.40 - 10.25MATZGOZGOSLJMAT
malica10.25 - 10.45
4.10.50 - 11.35NARTJAMATTJAŠPO
5.11.40 - 12.25SOVTJANARTIT
6.12.30 - 13.15ŠZZ/TVZ/NEMLUM/GUMDKETIT
7.13.20 - 14.05ŠZZ/TVZ/NEMLUM/GUMDOP

Seznam predmetov

 • SLJ – slovenščina
 • TJA – tuji jezik angleščina
 • LUM – likovna umetnost
 • GUM – glasbena umetnost
 • MAT – matematika
 • TIT – tehnika in tehnologija
 • GOS – gospodinjstvo
 • NAR – naravoslovje
 • NIT – naravoslovje in tehnologija
 • GEO – geografija
 • ZGO – zgodovina
 • SPO – spoznavanje okolja
 • DRU – družba
 • FIZ – fizika
 • KEM – kemija
 • BIO – biologija
 • ROP – računalniško opismenjevanje
 • ŠPO – šport
 • KOM – komunikacija računalništvo
 • KOM-1 – komunikacija računalništvo (predmet se izvaja eno polletje)
 • DKE – domovinska in državljanska vzgoja
 • SPH – sodobna priprava hrane
 • TVZ – turistična vzgoja
 • ŠNO – šolsko novinarstvo
 • PZB – pevski zbor
 • KOŠ – košarka (krožek)
(Skupno 2.004 obiskov, današnjih obiskov 1)