Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje


Spletna stran projekta: vkljucevanje.splet.arnes.si

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Logotip Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Logotip Evropski socialni sklad

Logotip Evropski strukturni in investicijski skladi

Brezposelnost med slepimi in slabovidnimi v zadnjih letih strmo narašča, zaposlovanja skorajda ni (le nekaj individualnih primerov zaposlitev). Trend, ki ga zaznavamo na naši šoli je, da dijaki z okvaro vida po zaključku šolanja ostajajo doma in se dokaj hitro tudi invalidsko upokojijo. Tudi med študenti z okvaro vida ni veliko primerov, ki bi bili pri iskanju zaposlitve uspešni. Razlogi za to so različni – od manj možnosti izbire poklicev, prepričanja dijakov, da zaposlitev ni, predsodkov do slepih in slabovidnih ali nepoznavanja populacije s strani delodajalcev, zakonodaje, ki osebam z več motnjami trenutno ne dovoljuje zaposlitve itd.

Prehod na trg dela ali v druge oblike socialnih programov torej brez ustrezne pred priprave in pomoči otrokom in mladostnikom ne more biti uspešen. Iz tega razloga v Centru IRIS na področju zaposlovanja ter delovnega usposabljanja že nekaj let namenjamo veliko pozornosti. Z namenom višanja stopnje zaposljivosti ali stopnje kakovosti življenja otrok in mladostnikov iz Centra IRIS izvajamo različnih dejavnosti na temo zaposlovanja, od leta 2017 do 2022 pa tudi projekt Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje.

Projekt izvaja strokovna skupina zaposlenih iz Centra IRIS, ki na podlagi celostne ocene otroke otroka in mladostnika pripravi individualiziran tranzicijski načrt. Skozi obdobje bomo tako postopoma razvijali karierno pot posameznika, sledili njegovim potrebam, mu omogočili razvoj socialnih in poklicnih kompetenc, dodatno osvajanje veščin, spretnosti ter znanj. Tako mu bomo v skladu z njegovimi (z)možnostmi pri izstopu iz izobraževalnega sistema omogočili čim bolj samostojno življenje, socialno vključevanje v lokalno okolje, delovno usposabljanje oz. delovno izkušnjo pri delodajalcu z možnostjo kasnejše zaposlitve.

Vrednost projekta: 463.000,00 EUR

Za obdobje: od objave javnega razpisa maj 2017- september 2022

Konzorcijski partnerji

 1. Center Janeza Levca (Karlovška 18, 1000 Ljubljana; telefon: 01 241 81 00)
 2. Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor
 3. Društvo Vesele nogice (Trubarjevo nabrežje 1a, 2370 Laško; telefon: 041-610-284, 070-342-112; e-mail: drustvo.veselenogice@gmail.com)
 4. Društvo Downov sindrom slovenija (Samova 9, 1000 Ljubljana; telefon: 064 229 910; e-mail: downov.sindrom.slo@gmail.com)

Zaposleni na projektu

 • ravnateljica Katjuša Koprivnikar – vodja projekta, (maili vseh)
 • Matija Šilc, socialni delavec – strokovni vodja, koordinator projekta,
 • Anja Hočevar – delovna inštruktorica
 • Jasna Pinoza – psihologinja
 • Urška Lah – pedagoginja
 • Tjaša Pečnik – spec. pedagoginja
 • Sara Češarek – tilfopedagoginja
 • Anja Pečaver – športna pedagoginja

Prijava za razpisano skupino otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

 • za slepe in slabovidne otroke in mladostnike, otroke in mladostnike z okvaro vidne funkcije ter otroke in mladostnike z posebnimi potrebami.

Ciljne skupine

 • otroci in mladostniki z okvaro vida ter tisti z dodatnimi motnjami od rojstva do vstopa na trg delovne sile,
 • otroci in mladostniki s PPPU (primanjkljaji na posameznih področjih učenja),
 • družine otrok in mladostnikov z okvaro vida in otrok in mladostnikov s PPPU,
 • strokovni delavci v vrtcih, šolah in drugih ustanovah,
 • potencialni delodajalci,
 • širše okolje.

Ukvarjamo se z:

 • praktično usposabljanje (znotraj in izven centra IRIS)
 • modularno učenje
 • pomoč pri iskanju zaposlitve
 • predavanja
 • delavnice
 • mreženje, druženje
 • mentorstvo
 • svetovanje
 • kvalitetnim preživljanjem prostega časa
 • samostojnostjo

Dejavnosti na projektu objavljamo tudi v novicah.

(Skupno 483 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost