Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

SMILE!


SMILE! – Social Skills Make Inclusive Life Easier!

EU flag Erasmus+

SMILE! je evropski program izobraževanja za strokovne delavce, ki delajo na področju izobraževanja otrok z okvaro vida, vključuje pa tudi tiste z več motnjami, na področju socialnih veščin, začel se je leta 2018, zaključil pa v letu 2021.

Nasmeh (smile) je znak veselja, radosti, ki ga sprejemamo kot del nebesednega sporazumevanja, za otroke z okvaro vida pa je to izgubljena informacija v medosebni komunikaciji.

Ustrezne socialne veščine ciljne skupine imajo pomemben vpliv na vedenje, samospoštovanje in sprejetje teh oseb v družbi. Socialnih veščin ne morejo usvajati kot njihovi videči vrstniki s posnemanjem, poleg tega se informacije, dane preko nebesednega sporazumevanja, izgubijo. Zato lahko prihaja do neustreznih reakcij na področju socialnih veščin – v družbi jih razumejo napačno, njihovo neustrezno vedenje pa se prizanesljivo tolerira. Táko ravnanje osebe z okvaro vida oddaljuje od končnega cilja, to je biti aktiven in enakopraven del družbe ter imeti dobro kakovost življenja.

V projektu sta delovali dve partnerski organizaciji, ki sta pridobili sredstva iz evropske projektne sheme Erasmus+:

 • Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne – Slovenija 
 • Budapest school for the Blind (Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Intézménye,
  Kollégiuma és Gyermekotthona), – Madžarska

Projektnim aktivnostim in izobraževanjem se je pridružilo še pet partnerskih organizacij:

 • High School for Visually Impaired in Prague Gymnazium pro zrakove postizene a Stredni odborna skola pro zrakove postizene (GOA) – Republika Češka,
 • Jordanstown School – Severna Irska, VB
 • Lega del Filo d’Oro Onlus – Italija
 • Sight Scotland – Škotska, VB
 • The Royal Dutch Visio (Koninklijke Visio) – Nizozemska

Eno izobraževanje je izvedla ustanova Mali dom iz Zagreba, Hrvaška.

Partnerske organizacije so si postavile naslednje cilje:

 • Razviti orodja, ki bi omogočala opazovanje in analizo rezultatov opazovanja ciljne skupine, doprinesla bi tudi k razumevanju ciljne skupine.
 • Študij dobrih in slabih primerov, s pomočjo katerih bi ugotovili, kateri so glavni izzivi na tem področju.
 • Izboljšati kvaliteto učenja socialnih veščin z izmenjavo obstoječih gradiv in strategij.
 • Usvajati nova znanja in tako izboljšati strokovne kompetence na področju učenja socialnih veščin.
 • Pripraviti gradiva, ki bodo promovirala dobro prakso in spodbujala vključenost ciljne skupine pri strokovnih delavcih v izobraževanju in ostali zainteresirani javnosti (npr. starši, učitelji inkluzivnih šol).
 • Zmanjšati stres strokovnih delavcev in povečati občutek samozavesti, ker bodo lažje usmerjali razvoj socialnih veščin.
 • Izboljšati kvaliteto življenja in možnosti za enakopravno vključitev ciljne skupine v družbo.

Strokovni delavci, ki delamo na področju izbraževanja otrok z ovaro vida (tudi z več motnjami), se zavedamo, da socialne veščine močno vplivajo na možnosti ciljne skupine, da se integrira v družbo v času šolanja in kasneje, ko odrastejo. Vsak korak, ki ga naredimo pri izboljšanju tega področja, je nadaljni korak na poti k uspešni vključenosti.

Zadnje izobraževanje v projektu SMILE! je potekalo od 25. do 27. maja 2021.

Upali smo, da nam bo zdrastvena situacija povezana z epidemijo Covid-19 omogočala izvedbo v živo – odpotovati bi morali v Budimpešto, kjer bi nas gostili na Budapest School for the Blind. Žal temu ni bilo tako in je izobraževanje potekalo virtualno. 

Skupaj s kolegi iz Budimpešte smo predstavili, pregledali, pokomentirali in dopolnili gradiva, ki so nastala na 10 tem povezanih z razvojem socialnih veščin pri otrocih in mladostnikih z okvaro vida. 

Ob zaključku so tako nastali plakati, šolski koledar in publikacija. Po končnem izobraževanju je delovna skupina potrebovala še nekaj časa, da vsa gradiva prevede in uredi, sedaj pa bi jih radi delili z vami.

O delu na projektu si lahko preberete tudi v novicah.

(Skupno 314 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost