Center IRIS

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Zakon o osebni asistenci


Državni zbor RS je 17. 2. 2017 sprejel Zakon o osebni asistenci, ki naj bi se začel uporabljati 1. januarja 2019.
Najkasneje do 30. junija 2018 pa bodo morali biti s strani ministrstva sprejeti vsi podzakonski predpisi, ki bodo natančneje specificirali uporabo zakona ter zagotovili sistemsko urejeno izvajanje osebne asistence.

Nekaj osnovnih določil v tem zakonu:

  • Upravičenec do osebne asistence po tem zakonu bo vsak posameznik z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzornimi okvarami, star od 18 do 65 let, ki potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko, ki je državljan Republike Slovenije;
  • V kolikor boste pravico do osebne asistence uveljavili pred dopolnjenim 65. letom starosti, boste po ponovni ocenitvi vaših potreb, upravičenci do osebne asistence tudi po 65. letu;
  • Pravica do osebne asistence ne bo odvisna od posameznikovega dohodka in premoženja;
  • Uporabniku osebne asistence, ki je hkrati upravičen do prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo se bo ta denarni prejemek zmanjšal za polovico;
  • Storitve osebne asistence zajemajo storitve namenjene osebni pomoči uporabnika, storitve, namenjene pomoči v gospodinjstvu in drugih dnevnih opravilih, spremstvo in pomoč na delovnem mestu ter v izobraževalnem procesu – podrobnejšo opredelitev storitev pa bo v podzakonskem aktu določil minister, pristojen za invalidsko varstvo;
  • Pravico do osebnega asistenta bo uporabnik pridobil na podlagi odločbe centra za socialno delo, le ta pa bo izdana na podlagi mnenja strokovne komisije centra za socialno delo;
  • Uporabnik bo lahko na trgu prosto izbiral izvajalca osebne asistence, s katerim bosta skupaj pripravila izvedbeni načrt ter izbrala konkrretnega osebnega asistenta.

Podrobnejši vpogled v člene zakona imate na spletni strani (Uradni list št. 10/2017 z dne 27.2.2017, lahko pa dobite informacije tudi na tel. št. 01 2442 764 , Lena Pavli-Fister, svetovalna delavka v Centru IRIS.

(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost