Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

Osebe z okvaro vida potrebujejo celostno podporo od prvega dne dalje, ko se okvara vida ugotovi. Slepota in slabovidnost sta senzorni motnji, ki močno vplivata na veščine komunikacije, gibanja in socializacije. Še toliko težje je otrokom in mladostnikom, ki imajo pridružene motnje gluho-slepota, avtizem, motnje v duševnem razvoju … Sistematična in kontinuirana podpora družini in otrokom oziroma mladostnikom z okvaro vida je nujna od rojstva dalje, saj le tako lahko v čim večji meri vplivamo na celostni razvoj otroka in opolnomočimo družino. Prav tako pomoč in podporo potrebujejo strokovni delavci, delodajalci in širše družbeno okolje. Praktično ne obstaja področje, ki se ne bi dotikalo življenja oseb z okvaro vida. Aktivnosti, ki se bodo v okviru projekta izvajale, bodo zaokrožene v celoto in se bodo izvajale kontinuirano v vseh obdobjih od rojstva do vstopa na trg delovne sile.

Več o projektu si lahko preberete na spletni stranihttp://strokovnicenter.splet.arnes.si

Naziv projekta:

Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju Projekt Strokovnega centra)

 

Vrednost projekta: 400.000 EUR

Za obdobje: od objave javnega razpisa v Ur. l. RS do 30. 9. 2020

Delo na projektu:

 • ravnateljica Katjuša Koprivnikar – vodja projekta,
 • Mag. Nina Čelešnik Kozamernik – strokovni vodja, koordinatorica projekta, nina.celesnik(pri)center-iris.si
 • Tanja Rudolf, dipl.slikarka – oblikovalka,
 • Tomaž Dojnik dipl. inž. rač. in inf. – računalničar, informator,
 • Dragana Žunič, dipl. def., tiflolog,
 • Janja Hrastovšek, mag. prof. spec. in reh. ped., tifloped. in spec. uč. tež.,
 • Ana Mohorko, mag. proof. spec. in reh. ped., tifloped. in spec. uč. tež.,
 • Sara Češarek, mag. prof. spec. in reh. ped., tifloped. in spec. uč. tež.,
 • Marija Repe Kocman, prof. geo. in ruš.,
 • Dr. Aksinja Kermauner  – zunanja evalvatorka.

Prijava za razpisano skupino otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami: za slepe in slabovidne otroke in mladostnike, otroke in mladostnike z okvaro vidne funkcije ter otroke in mladostnike s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.

Ciljne skupine:

 • otroci in mladostniki z okvaro vida ter tisti z dodatnimi motnjami od rojstva do vstopa na trg delovne sile,
 • otroci in mladostniki s PPPU (primanjkljaji na posameznih področjih učenja),
 • družine otrok in mladostnikov z okvaro vida in otrok in mladostnikov s PPPU,
 • strokovni delavci v vrtcih, šolah in drugih ustanovah,
 • potencialni delodajalci,
 • širše okolje.

Število sodelujočih:

                                                  2017     2018     2019     2020     Skupaj
Število vključenih otrok in mladostnikov           10      55       52       48       165
Število vključenih družin               /    30    30    30    90
Število strokovnih delavcev, vključenih v
izvajanje strokovnih nalog strokovnega centra      8    8    8     8     8
Število izobraževanj                     3      4       4       2        13
Število udeležencev na izobraževanjih       27   57    70    30    184
Število podpisanih dogovorov s sodelujočimi
vzgojno-izobraževalnimi              15   15    15    15    60