European project on educating the visually impaired  with behaviour challenges

Center IRIS Ljubljana je v letu 2015 uspešno kandidiral na razpisu Erasmus+ s projektom EDUCARE. To je dvoletni projekt mobilnosti (2015 do 2017) v okviru evropske sheme Erasmus+, Ključni ukrep 1, ki je namenjena mobilnosti posameznikov na področju šolskega izobraževanja. Poteka na temo Slepi in slabovidni in motnje vedenja. Cilj projekta je usvajanje, spoznavanje in deljenje uspešnih modelov dela s slepimi in slabovidnimi otroki oz. mladostniki, lahko tudi z dodatnimi motnjami, ki imajo tudi motnje vedenja in priprava protokolov za ravnanje v takih situacijah. V projektu  sodeluje pet partnerjev:

  • Royal Dutch Visio, Nizozemska
  • Jordanstown School, Irska,
  • Budapest School for the Blind, Madžarska
  • SWW (Southern Bavarian accommodation and sheltered workshops for blind and visually impaired people), Nemčija
  • Center IRIS Ljubljana, slovenija

Načrtovana so 4 izobraževanja v 4 državah, zadnje prav v našem zavodu. K sodelovanju so povabljeni tudi partnerji, ki na razpisu niso bili uspešni in zato formalno niso vključeni v projekt. V projektu smo načrtovali 12 mobilnosti strokovnih delavcev Centra IRIS Ljubljana.

V Centru IRIS Ljubljana je oblikovana delovna skupina 10 strokovnih delavcev, ki se vključujejo v izobraževanja v partnerskih ustanovah, pridobljena znanja pa prenašamo v kolektiv doma. V prihodnosti bomo usvojena znanja in veščine v okviru izobraževanj, ki jih izvajamo v Centru IRIS oz. pri izvajanju mobilne službe prenašali tudi učiteljem in vzgojiteljem slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov v inkluziji.

Prvo izobraževanje: Nijmegen, Grave (Nizozemska)

Od 20. do 22. oktobra 2015 na Nizozemskem je potekalo izobraževanje v organizaciji strokovnega centra Royal Dutch Visio, namenjeno je bilo spoznavanju modelov, ki so jih na Nizozemskem razvili za reševanje izpostavljene problematike.

Gradiva:

Drugo izobraževanje: Budimpešta (Madžarska)

Budapest School for the Blind je organizirala izobraževanje od 13. do 15. junija 2016. Vodilna tema je bila Slepi in slabovidni in agresivno vedenje oz. samopoškodbe.

Gradiva:

Tretje izobraževanje: Osimo (Italija)

Lega del Filo d’Oro Onlus je organizirala  izobraževanje na temo Slepi in slabovidni in avtizem v času od 18. do 20. oktobra 2016. Izobraževanja se je udeležilo šest strokovnih delavk, ki sodelujejo v delovni skupini projekta EDUCARE. Na voljo vam je nekaj gradiv, ki smo jih dobili v času izobraževanja.

Gradiva:

Četrto izobraževanje: Ljubljana (Slovenija)

Izobraževanje v Ljubljani je bilo od 21. do 23. marca 2017. Tema našega izobraževanja so bila prehodna obdobja (vključitev v vrtec, prehod iz vrtca v OŠ oz. iz OŠ v SŠ in na trg dela, vključitev v inkluzivno obliko izobraževanja …) Izobraževanja se je udeležila celotna delovna skupina EDUCARE. Pridružila sta se nam tudi kolega iz Zagreba (Vinko Bek), ki uradno niso partnerji v projektu. Ljubljano in Slovenijo smo kolegom iz partnerskih organizacij približali tudi iz kulturnega in kulinaričnega vidika. Še posebej smo program popestrili z večerjo v temi.  V času izobraževanja smo izdelali Protokol o izvedbi prehodnih obdobij.

Gradiva:

Obrazci in ostali uporabni dokumenti bodo v prihodnjem šolskem letu na voljo tudi v slovenščini.