TIFLO sekcija združuje strokovne delavce na področju dela s slepimi in slabovidnimi osebami oz. osebami z okvaro vidne funkcije. Sedež sekcije je na Centru IRIS.

CILJI DELOVANJA TIFLO SEKCIJE SO:

  • izobraževanje s področja strokovnih vprašanj na srečanjih vseh članov TIFLO sekcije 2x-3x letno;
  • obravnava strokovnih vprašanj v strokovnih komisijah sekcije;
  • ohranjanje stikov s sorodnimi institucijami v tujini;
  • članstvo in aktivna udeležba v mednarodnih združenjih in na mednarodnih konferencah s področja slepote in slabovidnosti (npr. ICEVI, MDVI Euronet);
  • oblikovanje predlogov za sekcijska priznanja
  • aktivno sodelovanje v Društvu specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije pri razvojnih in vključevanju v aktualne dogodke
  • osveščanje javnosti.

ORGANI SEKCIJE

  • Predsednica: Mateja Maljevac, Center IRIS
  • Podpredsednica: Marija Jeraša, Center IRIS
  • Članica: Damjana Oblak, Center IRIS

PREDSTAVNIKI V ORGANIH DRUŠTVA SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE

Glavni odbor:  Aksinja Kermauner, UP PEF, podpredsednica DSRPS in Mateja Maljevac, Center IRIS
Komisija za razvoj področja: Katjuša Koprivnikar, Center IRIS
Komisija za plakate Antona Skale: Tatjana Murn, Center IRIS
Komisija za mednarodno sodelovanje: Marija Jeraša, Center IRIS
Komisija za izbor otroških in mladinskih glasil: Aksinja Kermauner, Center IRIS
Komisija za priznanja: Tatjana Murn, Damijana Dušak, Monika Šivic (vse Center IRIS)

Spletna stran Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije:

Člani sekcije lahko dostopajo do informacij sekcije in do aktualnih gradiv na povezavi:

Dokumenti sekcije in druga gradiva: