Šolsko knjižnico vodi Nina Schmidt.

V manjši knjižnici imamo preko 8.000 enot vidnega knjižnega in neknjižnega gradiva, razvrščenega po UDK sistemu. Leposlovje je razvrščeno po starostnih stopnjah: C (cicibanova starostna stopnja, vrtec in 1. triada) in M (mladinska starostna stopnja, 2 in 3. triada). Z zeleno imamo označeno ljudsko slovstvo, z rdečo pa velike tiskane črke. Nekaj leposlovnega gradiva imamo tudi v brajici. Okoli 500 enot gradiva pa imamo tudi s področja slepote in slabovidnosti (tiflopedagogike).

Seznam prilgojenih gradiv v brajici

Taktilne knjige so zelo drage, zato jih občasno izdelujemo sami ali nam jih podarijo študenti. Nekaj smo jih kupili na spodnjih naslovih:

  • http://www.ldqr.org/ (potreben je prevod, tisk brajice morate naredit sami ter ga vlepiti v knjigo, za tiste, ki so v naši zbirki, vam prevod, ki ga je za nas brezplačno opravil Primož Vitez, lahko posredujemo),
  • http://tactilegraphics.co.za/ (mehke knjige, prevod sam posreduješ, natisnejo ga oni, tudi v brajici, vendar jim morate našo brajico poslat).

Povabljeni k izdelavi tipanke za natečaj ponovno v letu 2021!

Urnik knjižnice

Knjižnica je odprta:

  • sreda od 9. do 13. ure
  • četrtek od 9. do 13. ure
  • petek od 9. do 13. ure
  • vendar svoj obisk vedno napovejte po e-pošti: nina.schmidt(pri)center-iris.si!

(Zaradi nepredvidljivih nadomeščanj, vodstev po vrtu in sestankov, je knjižnica lahko nenadoma zaprta, pa ne bi želeli, da bi prišli in nič opravili.)

V primeru, da vam uradne ure ne ustrezajo, nas lahko kontaktirate in se bomo dogovorili.

Ob predčasnem opozorilu je parkiranje možno na šolskem parkirišču.

Izposojevalni rok je 28 dni. Gradivo je mogoče podaljšati za naslednjih 28 dni. Kdor ima gradivo, ki mu je potekel rok izposoje, si novega ne more izposoditi, dokler ne vrne starega. Izposojeno gradivo je potrebno vrniti v šolsko knjižnico ob koncu šolskega leta. Takrat si je možno sposoditi čtivo za poletno branje na daljši rok izposoje.

Ob vpisu v šolo postane vsak učenec oz. dijak član šolske knjižnice. Brezplačno pa si lahko izposojajo tudi zaposleni, starši, učitelji in učenci iz inkluzije. Dijakom in študentom, ki jih tema tiflopedagogike zanima ter ostale odraslim osebam brez posebnih potreb zaračunavamo članarino. Ob vpisu prinesite osebni dokument.

Članarina

Člani do osemnajstega leta starosti, osebe s posebnimi potrebami in brezposelne osebe so oproščeni članarine.
Dijaki, študenti (starejši od 18 let) – 9 € na osebo letno.
Odrasli, polnoletne osebe – 15 € na osebo letno.

Članarino uporabniki poravnajo vnaprej preko plačanega računa (potrebovali bomo vaš naslov), ki ga izstavi Center IRIS. Ob dogovorjenem prihodu (preko e-pošte) prinesejo dokazilo o vplačilu.

http://centeriris3.splet.arnes.si/preberite/ (priporočena literatura, leposlovje na temo slepote in slabovidnosti, tipanke, ki so dosegljive v rednih knjižnicah)

Otroški kotiček
Otroški kotiček v knjižnjici