Funkcionalna ocena vida je nadaljevanje klinične diagnostike. Omogoča nam vpogled v funkcioniranje v vsakodnevnem in akademskem življenju. Gre za observacijsko metodo in proces, ki vključuje standardizirane teste in nestandardizirane metode ocenjevanja uporabe vida.

Področja, ki jih zajema funkcionalna ocena vida:

  • ostrina vida na bližino
  • ostrina vida na daljino
  • kontrastna občutljivost
  • barvni vid
  • globinski vid
  • vidno polje
  • položaj oči
  • ocena področij vizuo-zaznavnih, vizuo-motoričnih in vizuo-spacialnih veščin

Rezultati, ki jih dobimo pri funkcionalni oceni vida nam torej povedo, kako oseba uporablja preostanek vida pri izvajanju vsakdanjih nalog v šolskem in domačem okolju. Ocena predstavlja vir informacij za pedagoške prilagoditve in prilagoditve v vsakdanjem funkcioniranju.

Naročanje na funkcionalno oceno vida:

  • (01) 2442-750
  • GSM 051 270-025

Dragana Žunič, univ. dipl. defekto-tiflologinja in oligofrenologinja

Janja Hrastovšek, mag. tiflopedagogike

Ana Mohorko, mag. tiflopedagogike

Jelena Žagar, univ. dipl. defekto-tiflologinja